Kadın Danışma Merkezi Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği
Elektronik Belge Yönetim Sistemi Uygulama Yönergesi
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği
Emir ve Yasaklar Yönetmeliği
Disiplin Amirleri Yönetmeliği
Disiplin Amirleri Çizelgesi
Bilgi İşlem Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği
Etüd Proje Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği
Fen İşleri Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği
Temizlik İşleri Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği
Yazı İşleri Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği
Emlak İstimlak Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği
Mali Hizmetler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği
Sağlık İşleri Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği
Özel Kalem Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği
Teftiş Kurulu Yönetmeliği
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği
Destek Hizmetleri Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği
Yapı Kontrol Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği
Park ve Bahçeler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği
Hukuk İşleri Müdürlüğü Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği
Sosyal Hizmet ve Yardım Yönetmeliği
İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönetmeliği

BORÇ YAPILANDIRMALARI 31.01.2021 TARİHİNE
KADAR UZATILMIŞTIR!!!

   Belediyemize gecikmiş Emlak,Çevre Temizlik,Eğlence,İlan Reklam vergileri, İşgaliye Harcı,Katı Atık Toplama ve Taşıma ücreti,Para Cezası, Kira vb. borcu olan mükellefler, 31.08.2020 tarihine kadar olan borçlarını 31 Ocak 2021 Tarihine kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü/Gelir Servisine başvuruda bulunarak 7256 Sayılı kanun kapsamında peşin/6/9/12/18 eşit taksit şeklinde yapılandırabilirler