Gayrısıhhi İşyerleri İçin İstenen Belgeler
 • Başvuru/Beyan Formu
 • Tapu ve Kira Sözleşmesi
 • Yapı Kullanım İzin Belgesi
 • Ustalık Belgesi
 • 1774 Sayılı Kimlik Beyan Formu(Karakoldan)
 • Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Tasdiknamesi ve Oda Kayıt Belgesi veya Ticari Sicil Tasdiknamesi ve Oda Kayıt Belgesi
 • İtfaiye Raporu-Yangın önlem raporu
 • Vergi Levhası
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • 2 Adet Fotoğraf (şirket ise istenmez)
 • Şirket ise; İmza Sirküleri, Yetki Belgesi, Ticari Sicil Gazetesi
 • Kat Mülkiyeti Kanuna Tabi ise Kat Maliklerinin İzin Belgesi

 

documents32Gayrisıhhi İşyeri Başvuru Formu

 


Sıhhı İşyerleri İçin İstenen Belgeler
  • Başvuru/Beyan Formu
  • Tapu ve Kira Sözleşmesi
  • Yapı Kullanım İzin Belgesi
  • Ustalık Belgesi
  • 1774 Sayılı Kimlik Beyan Formu(Karakoldan)
  • Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Tasdiknamesi ve Oda Kayıt Belgesi veya Ticari Sicil Tasdiknamesi ve Oda Kayıt Belgesi
  • İtfaiye Raporu-Yangın önlem raporu
  • Vergi Levhası
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • 3 Adet Fotoğraf (şirket ise istenmez)
  • Şirket ise; İmza Sirküleri, Yetki Belgesi, Ticari Sicil Gazetesi.

 

documents32Sıhhi İşyeri Başvuru Formu

 


Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri İçin İstenen Belgeler
 • Başvuru/Beyan Formu
 • Tapu ve Kira Sözleşmesi
 • Yapı Kullanım İzin Belgesi
 • Ustalık Belgesi
 • 1774 Sayılı Kimlik Beyan Formu(Karakoldan)
 • Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Tasdiknamesi ve Oda Kayıt Belgesi veya Ticari Sicil Tasdiknamesi ve Oda Kayıt Belgesi
 • İtfaiye Raporu
 • Vergi Levhası
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • 3 Adet Fotoğraf (şirket ise istenmez)
 • Şirket ise; İmza Sirküleri, Yetki Belgesi, Ticari Sicil Gazetesi
 • Sabıka Kaydı
 • Kat Mülkiyeti Kanununa Tabi ise Maliklerin İzin Belgesi
 • Karayolu Kenarında ise Karayolu Trafik Güvenliği İzni

documents32İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Müracaatları Araştırma Formu

documents32İşyeri Kapatma Başvuru Formu

documents32TAPDK Başvuru Dilekçesi

documents32Nargile Sunum Belgesi Başvuru Dilekçesi

documents32Mesul Müdürlük Bildirimi Evrakları

BORÇ YAPILANDIRMALARI 31.01.2021 TARİHİNE
KADAR UZATILMIŞTIR!!!

   Belediyemize gecikmiş Emlak,Çevre Temizlik,Eğlence,İlan Reklam vergileri, İşgaliye Harcı,Katı Atık Toplama ve Taşıma ücreti,Para Cezası, Kira vb. borcu olan mükellefler, 31.08.2020 tarihine kadar olan borçlarını 31 Ocak 2021 Tarihine kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü/Gelir Servisine başvuruda bulunarak 7256 Sayılı kanun kapsamında peşin/6/9/12/18 eşit taksit şeklinde yapılandırabilirler