Gayrısıhhi İşyerleri İçin İstenen Belgeler
 • Başvuru/Beyan Formu
 • Tapu ve Kira Sözleşmesi
 • Yapı Kullanım İzin Belgesi
 • Ustalık Belgesi
 • 1774 Sayılı Kimlik Beyan Formu(Karakoldan)
 • Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Tasdiknamesi ve Oda Kayıt Belgesi veya Ticari Sicil Tasdiknamesi ve Oda Kayıt Belgesi
 • İtfaiye Raporu-Yangın önlem raporu
 • Vergi Levhası
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • 2 Adet Fotoğraf (şirket ise istenmez)
 • Şirket ise; İmza Sirküleri, Yetki Belgesi, Ticari Sicil Gazetesi
 • Kat Mülkiyeti Kanuna Tabi ise Kat Maliklerinin İzin Belgesi

 

documents32Gayrisıhhi İşyeri Başvuru Formu

 


Sıhhı İşyerleri İçin İstenen Belgeler
  • Başvuru/Beyan Formu
  • Tapu ve Kira Sözleşmesi
  • Yapı Kullanım İzin Belgesi
  • Ustalık Belgesi
  • 1774 Sayılı Kimlik Beyan Formu(Karakoldan)
  • Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Tasdiknamesi ve Oda Kayıt Belgesi veya Ticari Sicil Tasdiknamesi ve Oda Kayıt Belgesi
  • İtfaiye Raporu-Yangın önlem raporu
  • Vergi Levhası
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • 3 Adet Fotoğraf (şirket ise istenmez)
  • Şirket ise; İmza Sirküleri, Yetki Belgesi, Ticari Sicil Gazetesi.

 

documents32Sıhhi İşyeri Başvuru Formu

 


Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri İçin İstenen Belgeler
 • Başvuru/Beyan Formu
 • Tapu ve Kira Sözleşmesi
 • Yapı Kullanım İzin Belgesi
 • Ustalık Belgesi
 • 1774 Sayılı Kimlik Beyan Formu(Karakoldan)
 • Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Tasdiknamesi ve Oda Kayıt Belgesi veya Ticari Sicil Tasdiknamesi ve Oda Kayıt Belgesi
 • İtfaiye Raporu
 • Vergi Levhası
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • 3 Adet Fotoğraf (şirket ise istenmez)
 • Şirket ise; İmza Sirküleri, Yetki Belgesi, Ticari Sicil Gazetesi
 • Sabıka Kaydı
 • Kat Mülkiyeti Kanununa Tabi ise Maliklerin İzin Belgesi
 • Karayolu Kenarında ise Karayolu Trafik Güvenliği İzni

documents32İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Müracaatları Araştırma Formu

documents32İşyeri Kapatma Başvuru Formu

documents32TAPDK Başvuru Dilekçesi

documents32Nargile Sunum Belgesi Başvuru Dilekçesi

documents32Mesul Müdürlük Bildirimi Evrakları

           GECİKMİŞ BORÇLARINIZI YAPILANDIRMA ZAMANI

Belediyemize gecikmiş Emlak ,Çevre Temizlik ,Eğlence, İlan Reklam Vergileri ile İşgaliye Harcı ve Katı Atık Toplama ve Taşıma ücreti ile Belediye 97. maddesi pay ve ücret alacaklarını 31 Ağustos 2021 tarihine kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü/Gelir Servisine yazılı başvuruda bulunarak yapılandırabilirler