Menteşe Belediyesi Evlenme İşleri Memurluğu Tarafından Evlenme Müracaatında İstenilen Belgeler
 1. Nikâh Menteşe belediyesi sınırları içerisinde olur.
 2. 6’şar adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olan)
 3. Nüfus cüzdanı aslı ve 1’er adet fotokopisi
 4. İkametgâhı başka yerde olanlar oturdukları yerdeki evlendime memurluğundan, evlenecek çift birlikte evlenme izin belgesi alacaktır.
 5. Evliliği son bulan bayan, yeniden evlenmek için 300 (üçyüz) gün bekleme süresini doldurmamış ise iddet müddetinin kaldırıldığına dair mahkeme kararı getirecek.
 6. Thalassemia testi sonuçları ve sağlık raporlarını çiftlerden birisinin bağlı olduğu aile hekimine birlikte başvurarak alacaklardır. Raporlar ile istenilen diğer belgeler evlendirme memurluğuna teslim edilecektir.
 7. Evraklar tesliminden sonra gün alınır.
 8. Evlenme törenleri günlük çalışma saatleri içerisinde yapılır. (evlenme yönetmeliği madde 45)
 9. İskender Alper Kültür Merkezi’nden (Konakaltı) faydalanmak isteyen çiftler salonun istenilen nikah tarihinde müsait olup olmadığını Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nden teyid etmelidirler.
  (Nikâh salonu müraacat: 0252 2149367 )

Yabancı Uyruklular İçin Gerekli Belgeler

 1. Almanya – Avusturya – İspanya – İtalya – Hollanda – Portekiz – İsviçre uyruklu vatandaşlar için evlenme ehliyet belgesi ve doğum sicil örneği çok dilli olacak.
 2. Yukarıdaki ülkeler dışındaki yabancı uyruklu vatandaşlar için, evlenme ehliyet belgesi Türkiye’deki ilgili konsolosluktan alınarak belgeyi veren konsolosluğun bulunduğu ilin valiliğince eğer ankara’dan alınmış ise dış işleri bakanlığı’nca tasdik edilecek. (doğum belgesi dahil) söz konusu belgeler ülkelerinde iç makamlarca düzenlenmiş ise ayrıca tasdik şerhi (apostile) getirilecektir. Apostillerin (tasdik şerhi) işleme alınması için noter tasdikli türkçe tercümesi şarttır. (doğum belgesi dahil)
 3. Vatansız ve mültecilerle vatandaşlık durumu muntazam olmayan yabancılar için evlenme ehliyet belgesi türkiye’de nüfus kaydı tutuluyorsa genel müdürlükten henüz nüfus kaydı tesis edilmemiş ise emniyet makamlarından alınacaktır.
 4. Türkçe açıklamalı noterden tasdikli pasport tercümesi ve pasaport fotokopisi.
 5. Thalassemia testi devlet hastanesinden alındıktan sonra evlenme zarfı içindeki sağlık raporları aile hekimliğinden evlenmeye mani hali olmadığına dair sağlık raporu alınacak.
 6. 6 adet fotoğraf.

BORÇ YAPILANDIRMALARI 31.01.2021 TARİHİNE
KADAR UZATILMIŞTIR!!!

   Belediyemize gecikmiş Emlak,Çevre Temizlik,Eğlence,İlan Reklam vergileri, İşgaliye Harcı,Katı Atık Toplama ve Taşıma ücreti,Para Cezası, Kira vb. borcu olan mükellefler, 31.08.2020 tarihine kadar olan borçlarını 31 Ocak 2021 Tarihine kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü/Gelir Servisine başvuruda bulunarak 7256 Sayılı kanun kapsamında peşin/6/9/12/18 eşit taksit şeklinde yapılandırabilirler