2020 Yılı İmar ve İnceleme Komisyonu Raporları

2020 Yılı İmar Komisyonu Raporları

23 Aralık 2020 Tarihli İmar Komisyonu Raporu

İlçemiz, Cedit Mahallesi, 117 ada 1 numaralı parsel ve yakın çevresine ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Rev. Görüşmesi

26 Ekim 2020 Tarihli İmar Komisyonu Raporu

İlçemiz, Akkaya Mahallesi, Küçük Sanayi Alanı amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu görüşmesi.

06 Ekim 2020 Tarihli İmar Komisyonu Raporu

İlçemiz, Şeyh Mahallesi, Kurşunlu Meydanının yakın çevresine ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi görüşmesi.

29 Eylül 2020 Tarihli İmar Komisyonu Raporu

İlçemiz, Kafaca Mahallesi, 196 ada, 2 numaralı parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi görüşmesi.

20 Ağustos 2020 Tarihli İmar Komisyonu Raporu

İlçemiz, Günlüce Mahallesi, 166 ada, 6, 15, 16 ve 17 numaralı parseller ile 263 ada, 1 numaralı parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi görüşmesi.

İlçemiz, Muslihittin Mahallesi, 1119 ada, 1 numaralı parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi görüşmesi.

07 Temmuz 2020 Tarihli İmar Komisyonu Raporu

İlçemiz, Şeyh Mahallesi, Kurşunlu Meydanının yakın çevresine ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi görüşmesi.

17 Mart 2020 Tarihli İmar Komisyonu Raporu
İlçemiz, Orhaniye Mahallesi, 903 ada, 398 numaralı parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi görüşmesi

16 Mart 2020 Tarihli İmar Komisyonu Raporu
İlçemiz, Yenice Mahallesi, 242 ada, 1 numaralı parsele ilişkin ‘Ekoturizm Alanı’ amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi görüşmesi

28 Ocak 2020 Tarihli İmar Komisyonu Raporu
İlçemiz, Orhaniye Mahallesi, 903 ada 398 numaralı parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesi.

2020 Yılı İnceleme ve Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Komisyonu Raporu

21 Ekim 2020 İnceleme ve Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Komisyonu Raporu

Sağlık İşleri Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği değişikliği ilke Kadın Danışma Merkezi Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği görüşmesi.

2020 Yılı İnceleme Komisyonu Raporları

22 Aralık 2020 Tarihli İnceleme Komisyonu Raporu

Belediyemiz Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinin güncellenmesi için hazırlanan yönetmelik taslağının değerlendirilmesi

2020 Yılı Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları

11 Kasım 2020 Tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

2021 yılı Evsel Katı Atık Hizmetleri Ücret Tarifesini görüşmesi.

12 Ekim 2020 Tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

2021 yılı Belediye Bütçesi.

09 Ekim 2020 Tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

2021 yılı Belediye Gelir Tarifesi.

08 Ekim 2020 Tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

2021 yılı Belediye Performans Programı

07 Temmuz 2020 Tarihli Plan ve Bütçe Komisyon Raporu

2019 Yılı İdari Kesin Hesabı Görüşülmesi.

05 Haziran 2020 Tarihli Plan ve Bütçe Komisyon Raporu

Menteşe Halk Gıda Turizm Limited Şirketi’nin hisselerinin bedelsiz hibe devri görüşmesi.

16 Ocak 2020 Tarihli Plan ve Bütçe Komisyon Raporu
Belediyemizce bitki satış yerinde satışı yapılacak mevsimlik, çiçek, çalı grubu bitkiler, ağaç, toprak, perlit, torf, cüruf, taş çeşitleri, çim tohumu, rulo çim, plastik üretim saksısı ve dekoratif saksı fiyatlarına ait fiyat tarifesi.

——————————————————————————————————-

2019 Yılı Plan Bütçe Komisyonu Raporları
2019 Yılı İnceleme Komisyonu Raporları
2019 Yılı İmar Komisyonu Raporları
2018 Yılı Plan Bütçe Komisyonu Raporları
2018 Yılı İnceleme Komisyonu Raporları
2018 Yılı İmar Komisyonu Raporları
2017 Yılı Plan Bütçe Komisyonu Raporları
2017 Yılı İnceleme Komisyonu Raporları
2017 Yılı İmar Komisyonu Raporları
2016 Yılı Plan Bütçe Komisyonu Raporları
2016 Yılı İnceleme Komisyonu Raporları
2016 Yılı İmar Komisyonu Raporları
2015 Yılı Plan Bütçe Komisyonu Raporları
2015 Yılı İnceleme Komisyonu Raporları
2015 Yılı İmar Komisyonu Raporları
2015 Yılı Çevre Komisyonu Raporları
2014 Yılı Plan Bütçe Komisyonu Raporları
2014 Yılı İmar Komisyonu Raporları

BORÇ YAPILANDIRMALARI 31.01.2021 TARİHİNE
KADAR UZATILMIŞTIR!!!

   Belediyemize gecikmiş Emlak,Çevre Temizlik,Eğlence,İlan Reklam vergileri, İşgaliye Harcı,Katı Atık Toplama ve Taşıma ücreti,Para Cezası, Kira vb. borcu olan mükellefler, 31.08.2020 tarihine kadar olan borçlarını 31 Ocak 2021 Tarihine kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü/Gelir Servisine başvuruda bulunarak 7256 Sayılı kanun kapsamında peşin/6/9/12/18 eşit taksit şeklinde yapılandırabilirler