2021 Yılı Müşterek Komisyon Raporları

22 Nisan 2021 Müşterek Komisyon Raporu Raporları

Park İsmi Verilmesi “Cici Ana Parkı” Hk.

22 Nisan 2021 Müşterek Komisyon Raporu(2) Raporları

Park İsmi Verilmesi “Dr. Cemil Şerif BAYDUR Parkı” Hk.

22 Nisan 2021 Müşterek Komisyon Raporu(3) Raporları

Park İsmi Verilmesi “Süleyman ÖZTÜREK Parkı” Hk.

26 Nisan 2021 Müşterek Komisyon Raporu Raporları

Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Tespiti

29 Mart 2021 Yılı Müşterek Komisyon Raporları

Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Tespiti Konusu Komisyonumuzca Değerlendirilmiştir

 

2021 Yılı İmar Komisyonu Raporları

02 Ağustos 2021 Tarihli İmar Komisyonu Raporu

İlçemiz, Muslihittin Mahallesi, 1119 ada, 1 numaralı parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı U.İ.P.D. teklifi görüşülmesi

26 Temmuz 2021 Tarihli İmar Komisyonu Raporu(İlçemiz, Yenice Mah.)

İlçemiz, Yenice Mahallesi, 242 ada, 1 numaralı parsele ilişkin ‘Ekoturizm Alanı’ amaçlı 1/1000 Ölçekli U.İ.P.D. teklifi görüşülmesi

26 Temmuz 2021 Tarihli İmar Komisyonu Raporu(İlçemiz, Muslihittin Mah.)

İlçemiz, Muslihittin Mahallesinde yer alan İM1/17 ve TR4/1 nolu trafo alanlarına yönelik 1/1000 Ölçekli U. İ. P. D. teklifi görüşülmesi

13 Temmuz 2021 Tarihli İmar Komisyonu Raporu

İlçemiz, Yaraş Mahallesi, 216 ada, 15 numaralı parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı amaçlı 1/1000 Ölçekli U İ P D ve İlave U.İ.P. teklifi görüşülmesi

06 Temmuz 2021 Tarihli İmar Komisyonu Raporları

İlçemiz, Gülağzı Mahallesine ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli K. A. İ. P Teklifi görüşmesi.

27 Nisan 2021 Tarihli İmar Komisyonu Raporları

İlçemiz, Gülağzı Mahallesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli U.İ.P Hk.

2021 Yılı İnceleme Komisyonu Raporları

22 Nisan 2021 Tarihli İnceleme Komisyonu Raporları

Park ve Bahçeler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği Hk.

2021 Yılı Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları

19 Nisan 2021 Tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları

Arsa Satışı(İlçemiz, Cedit Mah. 274 ada, 18 parsel sayılı taşınmaz Hk.)

19 Nisan 2021 Tarihli Plan ve Bütçe komisyonu Raporu 2

Elektronik Haberleşme İstasyonları Yer Seçim Bedeli Hk.

——————————————————————————————————-

2020 Yılı Plan Bütçe Komisyonu Raporları
2020 Yılı İnceleme Komisyonu Raporları
2020 Yılı İmar Komisyonu Raporları
2020 Yılı İnceleme ve Toplumsal Cinsiyet Eşitlik  Komisyonu Raporları
2019 Yılı Plan Bütçe Komisyonu Raporları
2019 Yılı İnceleme Komisyonu Raporları
2019 Yılı İmar Komisyonu Raporları
2018 Yılı Plan Bütçe Komisyonu Raporları
2018 Yılı İnceleme Komisyonu Raporları
2018 Yılı İmar Komisyonu Raporları
2017 Yılı Plan Bütçe Komisyonu Raporları
2017 Yılı İnceleme Komisyonu Raporları
2017 Yılı İmar Komisyonu Raporları
2016 Yılı Plan Bütçe Komisyonu Raporları
2016 Yılı İnceleme Komisyonu Raporları
2016 Yılı İmar Komisyonu Raporları
2015 Yılı Plan Bütçe Komisyonu Raporları
2015 Yılı İnceleme Komisyonu Raporları
2015 Yılı İmar Komisyonu Raporları
2015 Yılı Çevre Komisyonu Raporları
2014 Yılı Plan Bütçe Komisyonu Raporları
2014 Yılı İmar Komisyonu Raporları