Showing 1-7 of 7 results

Ocak Ayı Meclis Toplntısı

31/12/2020

  Belediye Meclisimiz Başkanlığın çağrısı üzerine aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 05 Ocak 2021 Salı günü saat 14.00’de Konakaltı Kültür Merkezinde toplanacaktır. Duyurulur. G Ü N D E M …

BORÇ YAPILANDIRMALARI 31.01.2021 TARİHİNE
KADAR UZATILMIŞTIR!!!

   Belediyemize gecikmiş Emlak,Çevre Temizlik,Eğlence,İlan Reklam vergileri, İşgaliye Harcı,Katı Atık Toplama ve Taşıma ücreti,Para Cezası, Kira vb. borcu olan mükellefler, 31.08.2020 tarihine kadar olan borçlarını 31 Ocak 2021 Tarihine kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü/Gelir Servisine başvuruda bulunarak 7256 Sayılı kanun kapsamında peşin/6/9/12/18 eşit taksit şeklinde yapılandırabilirler