Showing 1-8 of 8 results

Taşınmaz Kiralama İhalesi

23/10/2020

1. Menteşe Belediyesinin hüküm ve tasarrufu altında bulunan aşağıda nitelikleri yazılı taşınmazlardan; 9 sıra numarasındaki taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 45. maddesi gereğince açık arttırma suretiyle 10 yıl süreliğine, …

Ekim Ayı Meclis Toplantısı

02/10/2020

Belediye Meclisimiz Başkanlığın çağrısı üzerine aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 06 Ekim 2020 Salı günü saat 14.00’de Konakaltı Kültür Merkezinde toplanacaktır. Duyurulur. G Ü N D E M 1-İmar …