İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ


İlhan İzzet ÜNAL
İnsan Kaynakları Müdür V.
Tel: 0 252 214 48 80 – Dahili: 5200
Fax: 0 252 212 48 15
E-Posta: [email protected]

İLGİLİ MEVZUATLAR

İLGİLİ BELGELER

  • Evlilik İşlemleri için Gerekli Belgeler
Belediyemiz 12/11/2012 tarih ve 6360 sayılı kanunla Menteşe Belediyesi olarak yeni kurulmuş olup, Meclisimizin 12/04/2014 tarih ve 16 sayılı kararı ile Norm kadrolar oluşturulmuştur. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü, 3 Memur ve 1 işçi olmak üzere toplam 5 personelle faaliyetlerini yürütmektedir.

MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ

4721 sayılı medeni kanunla evlendirme işlemleri yapılmaktadır. Belediyemizde mevcut çalışan memur ve işçi personelin kazanılmış kadro ve diğer özlük haklarını takip etmek, İhtiyaç duyulan birimlerdeki personel gereksinimini , diğer kurumlardan nakil yoluyla veya yeni istihdamlar yaratılmak üzere düzenleme ve çalışmalar yapmak, Personelin etkili, verimli , huzurlu çalışmasının sağlanması ile birlik ve beraberliğin temininde ‘‘Hukuk ve Hakkaniyet’’ içerisine olmaya azami gayret sarf etmek, Belediyenin diğer birimlerine personel yönetimi konusunda danışmanlık hizmeti yapan ve bu alandaki gelişmeleri gerek eğitim semineri gerekse genelge ve diğer yazışma usulleri ile bilgilendiren bir birimdir. Tüm çalışanlarımızın gerek memur gerekse işçi olarak maaş, ücret, ikramiye ve diğer sosyal haklarının ve kurum karşılığı kesintilerinin yasada belirtilen ödeme tarihleri arasında tahakkuk ve tediyesine özen gösterilerek gününde ödenmesi sağlanmaktadır.