Yeşilyurt Koruma Amaçlı Revizyon

Yeşilyurt Koruma Amaçlı Revizyon

İlçemiz, Yeşilyurt Mahallesi, Yeşilyurt Koruma Amaçlı Revizyon + İlave İmar Planına ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği, Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.01.2018 tarih ve 9 sayılı Kararı ile onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 33. maddesi doğrultusunda Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde 08.02.2016 tarihinden itibaren otuz (30) gün süre ile askıya çıkarılmıştır.
İlan Olunur.