Şubat Ayı Meclis Toplantısı

Şubat Ayı Meclis Toplantısı

Belediye Meclisimiz Başkanlığın çağrısı üzerine aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 06 Şubat 2018 Salı günü saat 14.00’de Konakaltı Kültür Merkezinde toplanacaktır.
Duyurulur.

GÜNDEM
1-İmar Komisyonu Raporu.(İlçemiz, Emirbeyazıt Mahallesi, 506 Ada, 1, 3, 4, 5 ve 6 Parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Hk.)
2-İmar Komisyonu Raporu.(İlçemiz, Karşıyaka Mahallesi, 661 Ada, 57 ve 28 Parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği Hk.)
3-İmar Komisyonu Raporu.(İlçemiz, Karamehmet Mahallesi, 1 Ada, 14, 15, 16 ve 17 Parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan itiraz Hk.)
4-İmar Komisyonu Raporu.(İlçemiz, Bayır Mah. Entegre Çimento Fabrikası amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı iptali Hk.)
5-İmar Komisyonu Raporu.(İlçemiz, Kötekli Mahallesi, 1221 numaralı parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Hk.)
6-İmar Komisyonu Raporu.(Trafo Alanı Amaçlı hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulamalı İmar Planı Değişikliği Hk.)
7-İmar ve İnceleme Komisyonu Raporu.(İçkili Yerler Bölgesi Hk.)
8-İnceleme Komisyonu Raporu.(Unlu Mamül Üretim Yeri Tahsisli iş yerlerinin 10 yıl süre ile kiraya verilmesi talebi Hk.)
9-Mali Destek Programı Hk.(Etüd Proje Müdürlüğü)
10-Şuyulu Arsa Satışı.(İlçemiz, Muslihittin Mahallesi N20C03D1B Pafta, 569 Ada, 61 Parsel, 0,45 m2 yüzölçümlü taşınmaz Hk.)
11-Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği Değişikliği Hk.(Sağlık İşleri Müdürlüğü)