Salihpaşalar Mahallesi

Salihpaşalar Mahallesi

İlimiz, Menteşe İlçesi, Salihpaşalar Mahallesi, 244, 391, 474, 691, 692, 804, 805, 838 parseller ile 107 ada 3, 4, 5 ve 9 parsel numarasında kayıtlı taşınmazların 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre ücreti taşınmaz sahipleri tarafından verilmek üzere Harita ve Kadastro Mühendisi Ali Deniz ÇIRAK tarafından hazırlanan İmar Uygulama dosyası;
Belediye Meclisinin 03/02/2015 tarih ve 19 sayılı kararıyla 5 yıllık imar programına alınmıştır.
Salihpaşalar Mahallesi 1 Nolu Düzenleme Sahası Sınırı 11/04/2017 tarih ve 2522 sayılı Muğla Büyükşehir Belediyesi Encümen kararı ile onaylanmıştır.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığın 11/04/2017 tarih 2522 sayılı Encümen Kararı ile 5216 Sayılı Büyükşehir Kanunun 7/b maddesi gereği onaylanmıştır.
3194 sayılı İmar Kanunun 19.maddesi ve İmar Kanunun 18. Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi ile İlgili Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 39. maddesi gereği Salihpaşalar Mahallesi 1 Nolu Düzenleme Sınırı İmar Uygulama dosyasına ait Dağıtım Cetvelleri ve Parselasyon Planlarının askıya alınmasına karar verilmiş olup, ilgili evraklar 20/06/2017 tarihinden itibaren 30 gün süre ile Belediyemiz İlan Panosunda askıya çıkarılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur. 20/06/2017

EKLER