Ocak Ayı Meclis Toplantısı

Ocak Ayı Meclis Toplantısı

Belediye Meclisimiz Başkanlığın çağrısı üzerine aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 02 Ocak 2018 Salı günü saat 14.00’de Konakaltı Kültür Merkezinde toplanacaktır.
Duyurulur.

GÜNDEM
1-Plan Bütçe Komisyonu Raporu.(Evsel Katı Atık Tarifesinin Belirlenmesi)
2-İmar Komisyonu Raporu.(İlçemiz, Emirbeyazıt Mahallesi, 506 Ada, 1, 3, 4, 5 ve 6 Parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Hk.)
3-İmar Komisyonu Raporu.(İlçemiz, Karşıyaka Mahallesi, 661 Ada, 57 ve 28 Parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği Hk.)
4-Denetim Komisyonu Seçimi.(Yazı İşleri Müdürlüğü)
5-Sözleşmeli Personel.(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)
6-Fazla Mesai.(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)
7-İlçemiz, Karamehmet Mahallesi, 1 Ada, 14, 15, 16 ve 17 Parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan itiraz Hk.
8-İlçemiz, Bayır Mah. Entegre Çimento Fabrikası amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı iptali hk.
9-İlçemiz, Kötekli Mahallesi, 1221 numaralı parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Hk.
10-İçkili Yerler Bölgesi Hk.(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)
11-Trafo Alanı Amaçlı hazırlanan 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliği Hk.(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)
12-Unlu Mamül Üretim Yeri Tahsisli iş yerlerinin 10 yıl süre ile kiraya verilmesi.(Emlak İstimlak Müdürlüğü)
13-Şuyulu Arsanın Satın Alınması.(İlçemiz, Cedit Mahallesi,15-0-IV-17/2 Pafta, 192 Ada, 14 Parsel, 37,83 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz Hk.)