Nisan Ayı Meclis Toplantısı

Nisan Ayı Meclis Toplantısı

Belediye Meclisimiz Başkanlığın çağrısı üzerine aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 04 Nisan 2017 Salı günü saat 14.00’de Konakaltı Kültür Merkezinde toplanacaktır.
Duyurulur.

G Ü N D E M
1- Encümen Üyeliği Seçimi. (Yazı İşleri Müdürlüğü)
2- İmar Komisyonu Seçimi. (Yazı İşleri Müdürlüğü)
3- Plan ve Bütçe Komisyonu Seçimi. (Yazı İşleri Müdürlüğü)
4- Çevre ve Sağlık Komisyonu Seçimi. (Yazı İşleri Müdürlüğü)
5- İnceleme Komisyonu Seçimi. (Yazı İşleri Müdürlüğü)
6- 2016 Yılı Faaliyet Raporunun Sunulması. (Mali Hizmetler Müdürlüğü)
7- Fiyat Tarifesi. (Park Bahçeler Müdürlüğü)
8- Taşınmaz Devri. (İlçemiz, Gülağzı Mahallesinde bulunan 358, 360 ve 361 parsel sayılı taşınmazlar)
9- Hisseli Arsa Satışı. (İlçemiz, Kötekli Mahallesinde bulunan 16N-4-16M-2 pafta, 149 ada, 2 parsel sayılı 777,81 m² yüzölçümlü, arsa vasıflı taşınmaz)
10-Şuyullu Arsa Satışı. (İlçemiz, Bayır Mahallesinde bulunan N20A-25D-2C pafta, 6805 parsel sayılı 157,78 m² yüzölçümlü, arsa vasıflı taşınmaz)
11-Şuyullu Arsa Satışı. (İlçemiz, Ortaköy Mahallesinde bulunan N20C-09B-4D pafta, 1413 parsel sayılı 24,50 m² ve 1414 parsel sayılı 5,75 m² yüzölçümlü, arsa vasıflı taşınmazlar)
12-Kiralama. (Emlak İstimlak Müdürlüğü)