Meclis Toplantısı


Belediye Meclisimiz Başkanlığın çağrısı üzerine aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 03 Ekim 2017 Salı günü saat 14.00’de Konakaltı Kültür Merkezinde toplanacaktır.
Duyurulur.
GÜNDEM
1-İnceleme Komisyonu Raporu.(İlçemiz, Yeniköy (Yerkesik) Mahallesi, İsim Değişikliği Talebi.)
2-İmar Komisyonu Raporu.(İlçemiz, Yerkesik Mahallesi, 130 Ada, 1 Parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Hk.)
3-İmar Komisyonu Raporu.(İlçemiz, Karabağlar Mahallesi, 1095 Ada, 88 (Eski 87) Parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Hk.)
4-2018 Yılı Performans Programı.(Mali Hizmetler Müdürlüğü)
5-2018 Yılı Belediye Bütçe Tarifesi.(Mali Hizmetler Müdürlüğü)
6-2018 Yılı Belediye Gelir Tarifesi.(Mali Hizmetler Müdürlüğü)
7-Araç Alımı.(Fen İşleri Müdürlüğü)
8-Asansör Periyodik Kontrol Ücret Tarifesi.(Fen İşleri Müdürlüğü)
9-6. Dünya Ebru Günü.(Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü)
10-Hisseli Arsa Satışı.(İlçemiz, Yerkesik Mah. 11 Pafta, 109 Ada, 7 Parselde bulunan 807,46 m2 yüzölçümlü arsa vasfındaki taşınmaz Hk.)
11-Taksim.(İlçemiz, Yeniköy (Cedit) Mah. 165 Ada, 10 Parselde bulunan 633,04 m2 yüzölçümlü taşınmaz ile 165 Ada, 11 Parselde bulunan 687,45 m2 yüzölçümlü taşınmazlar Hk.)
12-Şuyulu Arsa Satışı.(İlçemiz, Bayır Mah. 57 Pafta, 6827 Parsel, 23,96 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz ile 57 Pafta, 6828 Parsel, 10,46 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz Hk.)
13-İlçemiz, İkizce Mahallesi, 3 Pafta, 31 ve 92 Parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Hk.(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

Meclis Toplantısı Karar Özetlerine ulaşmak için tıklayınız.