Meclis Toplantısı (Eylül)

Meclis Toplantısı (Eylül)

Belediye Meclisimiz Başkanlığın çağrısı üzerine aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 05 Eylül 2017 Salı günü saat 14.00’de Konakaltı Kültür Merkezinde toplanacaktır.
Duyurulur.
GÜNDEM
1-İnceleme Komisyonu Raporu.(İlçemiz, Yeniköy (Yerkesik) Mahallesi, İsim Değişikliği Talebi.)
2-İmar Komisyonu Raporu.(İlçemiz, Gülağzı Mahallesi, 1825 numaralı parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Hk.)
3-Bilirkişi Heyeti Tespiti.(Muhtarlık İşleri Müdürlüğü)
4-Taşınmaz Devri.(İlçemiz, Dağpınarı Mah. 512 Ada, 6 Parselde bulunan 62,39 m2 yüzölçümlü “Su deposu ve Arsa” ile İlçemiz, Sungur Mah. 106 Ada, 12 Parselde bulunan 24,44 m2 yüzölçümlü “Su deposu” vasfındaki taşınmazlar Hk.)
5-Şuyullu Arsa Satışı.(İlçemiz, Bayır Mah. 63 Pafta, 6824 Parsel, 10,45 m2 yüzölçümlü taşınmaz Hk.) 6-Otomatik Ödeme Makinası için ATM kabini Tahsisi.( İlçemiz, Emirbeyazıt Mahallesi, Uğur Mumcu Bulvarı, Çocuk Bilim Parkı önünde bulunan 2 nolu ATM kabini.)
7-İlçemiz, Yerkesik Mahallesi, 130 Ada, 1 Parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Hk.(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)
8-İlçemiz,KarabağlarMahallesi,1095Ada,88(Eski87) Parseleilişkin1/1000ÖlçekliUygulamaİmar Planı Değişikliği Hk.(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)
9-İlave İmar Programı.(İlçemiz, Karabağlar Mahallesi, Cihanbeyendi Mevkii, 62 pafta, 470 Ada, 19 parsel sayılı 4.038,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz Hk.)