Mayıs Ayı Meclis Toplantısı

Mayıs Ayı Meclis Toplantısı

Belediye Meclisimiz Başkanlığın çağrısı üzerine aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 02 Mayıs 2017 Salı günü saat 14.00’de Konakaltı Kültür Merkezinde toplanacaktır.
Duyurulur.

G Ü N D E M
1- Plan Bütçe Komisyonu Raporu. (Fiyat Tarifesi)
2- 2016 Yılı İdare Kesin Hesabı. (Özel Kalem Müdürlüğü)
3- “Dost Eli Muğla 2017” Adlı Yardım Kampanyası Hak. (Özel Kalem Müdürlüğü)
4- İlçemiz, Yeşilyurt Mah. 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değ. (İmar ve Şehircilik Müd.)
5- İlçemiz, Kötekli Mah. Trafo Yerine İlişkin İmar Planı Değişikliği. (İmar ve Şehircilik Müd.)