Kötekli 601 Parsel UİPD

Kötekli 601 Parsel UİPD

İlçemiz, Kötekli Mahallesi, 601 numaralı parsele ilişkin “Ticaret + Turizm Alanı” amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Muğla Büyükşehir Belediyesinin 11.01.2018 tarih ve 5 sayılı Meclis Kararı ile onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi doğrultusunda Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde 07.02.2018 tarihinden itibaren 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkarılmıştır.
İlan Olunur.