Karabağlar 1095 Ada 88 Parsel

Karabağlar 1095 Ada 88 Parsel

İlçemiz, Karabağlar Mahallesi, 1095 ada, 88 (eski 87) numaralı parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Muğla Büyükşehir Belediyesinin 15.12.2017 tarih ve 359 sayılı Meclis Kararı ile onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi doğrultusunda Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde 26.01.2018 tarihinden itibaren 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkarılmıştır.
İlan Olunur.