İlan (İkizce Mh. Enişdibi Mevkii)

İlan (İkizce Mh. Enişdibi Mevkii)

İlçemiz, İkizce Mahallesi, Enişdibi Mevkii, 3 pafta, 31 ve 92 numaralı parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.02.2017 tarih ve 42 sayılı kararı ile onaylanmış olup, söz konusu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 33. maddesi doğrultusunda Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde 01.03.2017 tarihinden itibaren bir (1) ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

İlan Olunur.