İlan – Eğitim Tesis Alanı

İlan – Eğitim Tesis Alanı

İLAN TUTANAĞI
İlçemiz, Kötekli Mahallesi sınırları dâhilinde “Eğitim Tesis Alanı” amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı, Muğla Büyükşehir Belediyesinin 15.12.2017 tarih ve 363 sayılı Meclis Kararı ile onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi doğrultusunda Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde 12.01.2018 tarihinden itibaren 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkarılmıştır.
İlan Olunur.