İlan (Çırpı Mh 125/6,7,8,12)

İlan (Çırpı Mh 125/6,7,8,12)

İlçemiz, Çırpı Mahallesi, 125 ada 6, 7, 8 ve 12 numaralı parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.02.2017 tarih ve 47 sayılı kararı ile onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi doğrultusunda Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde 07.03.2017 tarihinden itibaren bir (1) ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

İlan Olunur.