İlan (Çırpı – 125 Ada 1 Parsel)

İlan (Çırpı – 125 Ada 1 Parsel)

İlçemiz, Çırpı Mahallesi, 125 ada 1 numaralı parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.02.2017 tarih ve 48 sayılı kararı ile onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 33. maddesi doğrultusunda Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde 06.03.2017 tarihinden itibaren bir (1) ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

İlan Olunur.