İlan (Cedit Mahallesi)

İlan (Cedit Mahallesi)

İlçemiz, Cedit Mahallesi, Karataşlık Mevkii, 1412 numaralı parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.02.2017 tarih ve 37 sayılı kararı ile onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 33. maddesi doğrultusunda Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde 02.03.2017 tarihinden itibaren bir (1) ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

İlan Olunur.