2019 Yılı İmar ve İnceleme Komisyonu Raporları

20 Aralık 2019 Tarihli İmar ve İnceleme Komisyonu Raporu
İlçemiz, Yerkesik Mahallesi, N20C11B1C pafta, 257 ada 1 parselin bir kısmının tahsis edilmesine yönelik teklifin görüşülmesi.

2019 Yılı İmar Komisyonu Raporları

18 Haziran 2019 Tarihli İmar Komisyonu Raporu
İlçemiz, Karşıyaka Mahallesi, 661 ada 57 ve 28 numaralı parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesi.

28 Haziran 2019 Tarihli İmar Komisyonu Raporu
İlçemiz, Akçaova Mahallesi sınırları içerisinde, Aydın – Muğla Karayolu ve bu yola kavşak teşkil eden Yeşilyurt yolu arasında kalan yaklaşık 189 ha.lık alana ilişkin Muğla Büyükşehir Belediyesinin 08.11.2018 tarih ve 265 sayılı Meclis Kararı ve 14.02.2019 tarih ve 25 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan Muğla Menteşe (Akçaova II. Etap) 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu plan ana kararları, 3194 sayılı İmar Kanunu ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği ile kamu kurum ve ilgili yatırımcı kuruluşların görüşleri çerçevesinde hazırlanan Akçaova II. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu teklifi görüşmesi.

26 Ağustos 2019 Tarihli İmar Komisyonu Raporu
İlçemiz, Bayır Mahallesi, Entegre Çimento Fabrikası Amaçlı 1/1000 Ölçekli
Uygulama İmar Planının iptaline ilişkin alınan Belediye Meclisimizin 06.02.2018 tarih ve 23 sayılı Kararının İptali teklifinin görüşülmesi.

25 Ekim 2019 Tarihli İmar Komisyonu Raporu

21 Kasım 2019 Tarihli İmar Komisyonu Raporu

İlçemiz, Akçaova Mahallesi, UİP-5213,5 Plan İşlem Numaralı Akçaova II. Etap Planlama Bölgesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna ilişkin 3 adet itiraz teklifinin görüşülmesi.

26 Kasım 2019 Tarihli İmar Komisyonu Raporu

İlçemiz, Muslihittin Mahallesi, 1119 ada, 1 numaralı parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklifi değerlendirilmesi.

30 Aralık 2019 Tarihli İmar Komisyonu Raporu

Ocak 2020 – Ocak 2025 dönemine ilişkin 5 yıllık İmar Programının görüşülmesi.

2019 Yılı İnceleme Komisyonu Raporları

19 Aralık 2019 Tarihli İnceleme Komisyonu Raporu

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinin görüşülmesi.

25 Kasım 2019 Tarihli İnceleme Komisyonu Raporları

Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Komisyonu kurulması.

17 Temmuz 2019 Tarihli İnceleme Komisyonu Raporu
Belediyemiz Hukuk İşleri Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği taslağı teklifin görüşülmesi.

30 Ocak 2019 Tarihli İnceleme Komisyonu Raporu
İlçemiz. Emirbeyazıt Mahallesi, Recai Güreli Caddesinde ve tapunun 26 Pafta, 37 5 Ada. 14 Parsel sayılı mülkiyeti belediyemize ait taşınmazda cafe (Atapark) işletmecisinin’ işyerine ait kira, ecrimisil vb. borçlarına karşılık olarak işletmedeki taşınırların devir alınması suretiyle Sulh ile Tasfiye talebine ilişkin teklifin görüşülmesi.

2019 Yılı Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları

17 Nisan 2019 Tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 2019 Yılı Hazı rulo çim ve çim tohumunun yeni fiyat tarifesi görüşmesi.

18 Haziran 2019 Tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü İktisadi İşletmesi tarafından hizmet vermekte olan Atapark’ta satışı yapılacak olan yeni ürünlerin fiyat tarifesi görüşmesi.

1 Ekim 2019 Tarihli Plan ve Bütçe Komisyon Raporu
Menteşe Belediyesi 2020 Yılı Gelir Tarifesi.

2 Ekim 2019 Tarihli Plan ve Bütçe Komisyon Raporu
Menteşe Belediyesi Stratejik Planı (2020-2024)

3 Ekim 2019 Tarihli Plan ve Bütçe Komisyon Raporu
Menteşe Belediyesi 2020 Yılı Belediye Bütçesi.

11 Kasım 2019 Tarihli Plan ve Bütçe Komisyon Raporu

2020 Yılı Asansör Periyodik Kontrol Ücreti ve İdare payının belirlenmesi.

Menteşe Belediye Başkanlığı 2020 yılı Performans Programı

28 Kasım 2019 Tarihli Plan ve Bütçe Komisyon Raporu

Evsel Katı Atık Hizmetleri Ücret Tarifesini belirlenmesi.

——————————————————————————————————-

2019 Yılı Plan Bütçe Komisyonu Raporları
2019 Yılı İnceleme Komisyonu Raporları
2019 Yılı İmar Komisyonu Raporları
2018 Yılı Plan Bütçe Komisyonu Raporları
2018 Yılı İnceleme Komisyonu Raporları
2018 Yılı İmar Komisyonu Raporları
2017 Yılı Plan Bütçe Komisyonu Raporları
2017 Yılı İnceleme Komisyonu Raporları
2017 Yılı İmar Komisyonu Raporları
2016 Yılı Plan Bütçe Komisyonu Raporları
2016 Yılı İnceleme Komisyonu Raporları
2016 Yılı İmar Komisyonu Raporları
2015 Yılı Plan Bütçe Komisyonu Raporları
2015 Yılı İnceleme Komisyonu Raporları
2015 Yılı İmar Komisyonu Raporları
2015 Yılı Çevre Komisyonu Raporları
2014 Yılı Plan Bütçe Komisyonu Raporları
2014 Yılı İmar Komisyonu Raporları