İhala İlanı (Çöp Toplanması ve Taşınması)

İhala İlanı (Çöp Toplanması ve Taşınması)

MENTEŞE İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE ÇÖPLERİN TOPLANMASI VE TAŞINMASI hizmet alımı
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İHALE İLANI