Haziran Ayı Meclis Toplantısı

Haziran Ayı Meclis Toplantısı

Belediye Meclisimiz Başkanlığın çağrısı üzerine aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 06 Haziran 2017 Salı günü saat 14.00’de Konakaltı Kültür Merkezinde toplanacaktır.
Duyurulur.

GÜNDEM
1- Şuyullu Taşınmaz Satışı.(İlçemiz, Düğerek Mah. 32 Pafta, 3376 Parsel 33,88 m2 taşınmaz hk.)
2- Taşınmaz Satışı.(İlçemiz, Kötekli Mah. 15N-I Pafta, 1403 parsel 635,42 m2 taşınmaz hk.)
3- Taşınmaz Satışı.(İlçemiz, Kötekli Mah. N20C-08C-2D Pafta, 1428 Parsel 550,00 m2 taşınmaz hk.) 4- Taşınmaz Satışı.(İlçemiz, Kötekli Mah. N20C-08C-2D Pafta, 1429 Parsel 550,00 m2 taşınmaz hk.) 5- Taşınmaz Satışı.(İlçemiz, Kötekli Mah. 3/1 Pafta, 1251 Parsel 560,05 m2 taşınmaz hk.)
6- Taşınmaz Satışı.(İlçemiz, Akçaova Mh. N20C01A1B Pafta, 2221 Parsel 14.861,70 m2 taşınmaz hk.) 7- Taşınmaz Satışı.(İlçemiz, Kafaca Mah. N20C01A1B Pafta, 3132 Parsel 5.000,00 m2 taşınmaz hk.) 8- Takas Talebi.(İlçemiz, Kötekli Mah. 144 Ada, 1 Parselin güney batı yönündeki 119,67 m2 (A) parsel
ile kuzey batı kısmındaki meydan-otopark alanı olarak gösterilen 119,67 m2 (B) parsel hk.)
9- Taşınmaz Taksimi.(Yatağan İlçesi, Gökpınar Mah. 931 Parsel 2.114,76 m2 taşınmaz hk.)
10- İlçemiz, Karamehmet Mahallesi, 1 ada, 14, 15, 16 ve 17 Parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama
İmar Planı Değişikliği Hk.(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü) 11- Yurtdışı Eğitim Semineri.(Özel Kalem Müdürlüğü)