Günlüce Mh 166 Ada

Günlüce Mh 166 Ada

İlçemiz, Günlüce Mahallesi, 166 ada 4, 5, 6, 7 ve 8 numaralı parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.05.2017 tarih ve 175 sayılı kararı ile onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi doğrultusunda Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde 05.06.2017 tarihinden itibaren bir (1) ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

İlan Olunur.