Gülağzı Mahallesi

Gülağzı Mahallesi

İlimiz, Menteşe İlçesi, Gülağzı Mahallesi, 4 pafta 1491, 1525, 1526, 1528, 1529, 1530 ve 1838 parsel numarasında kayıtlı taşınmazların 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre ücreti taşınmaz sahipleri tarafından verilmek üzere Harita ve Kadastro Mühendisi Umut KURU tarafından hazırlanan İmar Uygulama dosyası;
Belediye Meclisinin 03/02/2015 tarih ve 19 sayılı kararıyla 5 yıllık imar programına alınmıştır.
Gülağzı Mahallesi 16 Nolu Düzenleme Sahası Sınırı 24/05/2017 tarih ve 248 sayılı Belediye Encümen kararı ile onaylanmıştır.
26/07/2017 tarih ve 322 sayılı Menteşe Belediyesi Encümen Kararı ile Parselasyon Planları uygun bulunmuş olup Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığın 24/08/2017 tarih 8509 sayılı Encümen Kararı ile 5216 Sayılı Büyükşehir Kanunun 7/b maddesi gereği onaylanmıştır.
3194 sayılı İmar Kanunun 19.maddesi ve İmar Kanunun 18. Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi ile İlgili Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 39. maddesi gereği Gülağzı Mahallesi 16 Nolu Düzenleme Sahası İmar Uygulama dosyasına ait Özet Cetvelleri, Dağıtım Cetvelleri ve Parselasyon Planlarının askıya alınmasına karar verilmiş olup, ilgili evraklar 25/09/2017 tarihinden itibaren 30 gün süre ile Belediyemiz İlan Panosunda askıya çıkarılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur. 25/09/2017

EKLER