Enişdibi Mevkii, 3 pafta, 31 ve 92 parsellere ilişkin UİPD

Enişdibi Mevkii, 3 pafta, 31 ve 92 parsellere ilişkin UİPD

İlçemiz, İkizce Mahallesi, Enişdibi Mevkii, 3 pafta, 31 ve 92 numaralı parsellere ilişkin “Güneş Enerji Santrali” amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Muğla Büyükşehir Belediyesinin 11.01.2018 tarih ve 17 sayılı Meclis Kararı ile onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi doğrultusunda Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde 09.02.2018 tarihinden itibaren 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkarılmıştır.
İlan Olunur.