Ekim Ayı Meclis Toplantısı

Ekim Ayı Meclis Toplantısı

Belediye Meclisimiz Başkanlığın çağrısı üzerine aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 03 Ekim 2017 Salı günü saat 14.00’de Konakaltı Kültür Merkezinde toplanacaktır.
Duyurulur. GÜNDEM
1-İnceleme Komisyonu Raporu.(İlçemiz, Yeniköy (Yerkesik) Mahallesi, İsim Değişikliği Talebi.)
2-İmar Komisyonu Raporu.(İlçemiz, Yerkesik Mahallesi, 130 Ada, 1 Parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Hk.)
3-İmar Komisyonu Raporu.(İlçemiz, Karabağlar Mahallesi, 1095 Ada, 88 (Eski 87) Parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Hk.)
4-2018 Yılı Performans Programı.(Mali Hizmetler Müdürlüğü)
5-2018 Yılı Belediye Bütçe Tarifesi.(Mali Hizmetler Müdürlüğü)
6-2018 Yılı Belediye Gelir Tarifesi.(Mali Hizmetler Müdürlüğü)
7-Araç Alımı.(Fen İşleri Müdürlüğü)
8-Asansör Periyodik Kontrol Ücret Tarifesi.(Fen İşleri Müdürlüğü)
9-6. Dünya Ebru Günü.(Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü)
10-Hisseli Arsa Satışı.(İlçemiz, Yerkesik Mah. 11 Pafta, 109 Ada, 7 Parselde bulunan 807,46 m2 yüzölçümlü arsa vasfındaki taşınmaz Hk.)
11-Taksim.(İlçemiz, Yeniköy (Cedit) Mah. 165 Ada, 10 Parselde bulunan 633,04 m2 yüzölçümlü taşınmaz ile 165 Ada, 11 Parselde bulunan 687,45 m2 yüzölçümlü taşınmazlar Hk.)
12-Şuyulu Arsa Satışı.(İlçemiz, Bayır Mah. 57 Pafta, 6827 Parsel, 23,96 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz ile 57 Pafta, 6828 Parsel, 10,46 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz Hk.)
13-İlçemiz, İkizce Mahallesi, 3 Pafta, 31 ve 92 Parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Hk.(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)