Düğerek Islah İmar Planı

Düğerek Islah İmar Planı

İlçemiz, Düğerek Mahallesi, Düğerek Islah İmar Planı plan notlarına ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.08.2017 tarih ve 262 sayılı Kararı ile onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi doğrultusunda Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde 25.09.2017 tarihinden itibaren bir (1) ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
İlan Olunur.