DM10/4 Nolu Trafo

DM10/4 Nolu Trafo

İlçemiz, Kötekli Mahallesi, DM10/4 numaralı Trafo yerine ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2017 tarih ve 228 sayılı kararı ile onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi doğrultusunda Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde 11.08.2017 tarihinden itibaren bir (1) ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
İlan Olunur.