Cedit Mh 1 Nolu Düzenleme Sahası Sınırı

Cedit Mh 1 Nolu Düzenleme Sahası Sınırı

İlimiz, Menteşe İlçesi, Cedit Mahallesi, 81, 83, 85, 1459 ve 1460 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlarda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi ile ilgili Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 13. maddesine göre ücreti taşınmaz sahipleri tarafından verilmek üzere Harita ve Kadastro Mühendisi A.Fatih AYDOĞAN tarafından hazırlanan İmar Uygulama dosyası;

Belediye Meclisinin 03/02/2015 tarih ve 19 sayılı kararıyla 5 yıllık imar programına alınmıştır.

Cedit Mahallesi 1 Nolu Düzenleme Sahası Sınırı 08/03/2017 tarih ve 132 sayılı Belediye Encümen kararı ile onaylanmıştır.

05/07/2017 tarih ve 295 sayılı Menteşe Belediyesi Encümen Kararı ile Parselasyon Planları uygun bulunmuş olup Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığın 21/09/2017 tarih 9453 sayılı Encümen Kararı ile 5216 Sayılı Büyükşehir Kanunun 7/b maddesi gereği onaylanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunun 19.maddesi ve İmar Kanunun 18. Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi ile İlgili Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 39. maddesi gereği Cedit Mahallesi 1 Nolu Düzenleme Sahası İmar Uygulama dosyasına ait Özet Cetvelleri, Dağıtım Cetvelleri ve Parselasyon Planlarının askıya alınmasına karar verilmiş olup, ilgili evraklar 30/10/2017 tarihinden itibaren 30 gün süre ile Belediyemiz İlan Panosunda askıya çıkarılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.30/10/2017

Cedit Mahallesi 1 Nolu Düzenleme Sahası Sınırı Ekleri