ÇED Gerekli Değildir Kararı

ÇED Gerekli Değildir Kararı

İlçemiz, Bayır Mahallesi, 113 ada 1 ve 2 numaralı parseller üzerinde Muslular Sanayi Ticaret ve Turizm Ltd. Şti. tarafından yapılması planlanan “Hazır Beton ve Sıva Tesisi, Parke Taşı, Beton Boru, Kanalizasyon Altyapı Elemanları Üretimi Kapasite Artırımı ile Asfalt Plent Tesisi Projesi” ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliğinin 17. maddesi kapsamında “ÇED Gerekli Değildir Kararı” verilmiş olup, söz konusu ÇED Gerekli Değildir Kararı Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde 16.06.2017 tarihinden itibaren 15 gün süre ile askıya çıkarılmıştır.
İlan Olunur.