Showing 1-4 of 4 results

Ocak Ayı Meclis Toplantısı Gündemi

03/01/2020

G Ü N D E M İmar ve İnceleme Komisyonu Raporu.(İlçemiz, Yerkesik Mahallesi, N20C11B1C Pafta, 256 Ada, 1, 2, 3 Parseller ve 257 Ada, 1, 2 Parsellerde yapılacak 3194/18. Madde …

Taşınmaz Kiralama İhalesi

12/12/2019

Menteşe Belediyesinin hüküm ve tasarrufu altında bulunan aşağıda nitelikleri yazılı taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 45. maddesi gereğince açık arttırma suretiyle 3 yıl süre ile kiraya verilecektir. İhale, 25.12.2019 …

Aralık Ayı Meclis Toplantısı Gündemi

29/11/2019

1- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.(2020 Yılı Performans Programı) 2- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.(2020 Yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifesi) 3- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.(2020 Yılı Asansör Periyodik …