İlanlar

Yerkesik Mahallesi 1 Nolu Düzenleme Sahası

Yerkesik Mahallesi 1 Nolu Düzenleme Sahası

İlimiz, Menteşe İlçesi, Yerkesik Mahallesi, 1568, 1572, 1613, 1616, 1617 ve 5838 parsel numarasında kayıtlı taşınmazların 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre ücreti taşınmaz sahipleri tarafından verilmek üzere Harita ve Kadastro Mühendisi Melek KACAR tarafından hazırlanan İmar Uygulama dosyası; Belediye Meclisinin 03/02/2015 tarih ve 19 sayılı kararıyla 5 yıllık imar programına alınmıştı... »

İhala İlanı – Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

İhala İlanı – Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Menteşe Belediyesinin hüküm ve tasarrufu altında bulunan aşağıda listede nitelikleri yazılı 41 taşınma 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 45. Maddesi gereğince açık arttırma suretiyle 3 yıl süreyle kiraya verilecektir. »

Enişdibi Mevkii, 3 pafta, 31 ve 92 parsellere ilişkin UİPD

Enişdibi Mevkii, 3 pafta, 31 ve 92 parsellere ilişkin UİPD

İlçemiz, İkizce Mahallesi, Enişdibi Mevkii, 3 pafta, 31 ve 92 numaralı parsellere ilişkin “Güneş Enerji Santrali” amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Muğla Büyükşehir Belediyesinin 11.01.2018 tarih ve 17 sayılı Meclis Kararı ile onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi doğrultusunda Belediyemiz İmar ve Şehircilik... »

Yeşilyurt Koruma Amaçlı Revizyon

Yeşilyurt Koruma Amaçlı Revizyon

İlçemiz, Yeşilyurt Mahallesi, Yeşilyurt Koruma Amaçlı Revizyon + İlave İmar Planına ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği, Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.01.2018 tarih ve 9 sayılı Kararı ile onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 33. maddesi doğrultusunda Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müd... »

Kötekli 601 Parsel UİPD

Kötekli 601 Parsel UİPD

İlçemiz, Kötekli Mahallesi, 601 numaralı parsele ilişkin “Ticaret + Turizm Alanı” amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Muğla Büyükşehir Belediyesinin 11.01.2018 tarih ve 5 sayılı Meclis Kararı ile onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi doğrultusunda Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde 07.02.2018 tarihind... »

Şubat Ayı Meclis Toplantısı

Şubat Ayı Meclis Toplantısı

Belediye Meclisimiz Başkanlığın çağrısı üzerine aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 06 Şubat 2018 Salı günü saat 14.00’de Konakaltı Kültür Merkezinde toplanacaktır. Duyurulur. GÜNDEM 1-İmar Komisyonu Raporu.(İlçemiz, Emirbeyazıt Mahallesi, 506 Ada, 1, 3, 4, 5 ve 6 Parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Hk.) 2-İmar Komisyonu Raporu.(İlçemiz, Karşıy... »

Karabağlar 1095 Ada 88 Parsel

Karabağlar 1095 Ada 88 Parsel

İlçemiz, Karabağlar Mahallesi, 1095 ada, 88 (eski 87) numaralı parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Muğla Büyükşehir Belediyesinin 15.12.2017 tarih ve 359 sayılı Meclis Kararı ile onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi doğrultusunda Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde 26.01.2018 tarihinden itiba... »

Meclis Toplantısı 19 Ocak 2018

Meclis Toplantısı 19 Ocak 2018

Belediye Meclis Toplantısı Başkanlığın olağanüstü çağrısı üzerine aşağıda gündemde bulunan konuyu görüşmek üzere 19 Ocak 2018 Cuma günü saat 15.00’da Konakaltı Kültür Merkezinde yapılacaktır. Duyurulur. GÜNDEM 1-Şirket Kurulması. »

Ocak Ayı Meclis Toplantısı

Ocak Ayı Meclis Toplantısı

Belediye Meclisimiz Başkanlığın çağrısı üzerine aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 02 Ocak 2018 Salı günü saat 14.00’de Konakaltı Kültür Merkezinde toplanacaktır. Duyurulur. GÜNDEM 1-Plan Bütçe Komisyonu Raporu.(Evsel Katı Atık Tarifesinin Belirlenmesi) 2-İmar Komisyonu Raporu.(İlçemiz, Emirbeyazıt Mahallesi, 506 Ada, 1, 3, 4, 5 ve 6 Parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygul... »

Evsel Katı Atık Hizmetleri Ücret Tarifesi 2018

Evsel Katı Atık Hizmetleri Ücret Tarifesi 2018

MENTEŞE BELEDİYESİ 2018 YILI EVSEL KATI ATIK TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNE AİT RAPOR »

Page 1 of 212