1 sonucun 2-2 kadarı gösteriliyor

Arsa Satışı İhale İlanı

06/07/2018

Menteşe Belediyesi’nin hüküm ve tasarrufu altında bulunan aşağıda listede nitelikleri yazılı taşınmazlar (arsa) 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 45. Maddesi gereğince açık arttırma suretiyle satışı yapılacaktır. İhale İlanı