İlanlar

İlan (Çırpı Mh 125/6,7,8,12)

İlan (Çırpı Mh 125/6,7,8,12)

İlçemiz, Çırpı Mahallesi, 125 ada 6, 7, 8 ve 12 numaralı parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.02.2017 tarih ve 47 sayılı kararı ile onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi doğrultusunda Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde 07.03.2017 tarihinden itibaren bir (1) ay sü... »

İlan (Çırpı – 125 Ada 1 Parsel)

İlan (Çırpı – 125 Ada 1 Parsel)

İlçemiz, Çırpı Mahallesi, 125 ada 1 numaralı parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.02.2017 tarih ve 48 sayılı kararı ile onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 33. maddesi doğrultusunda Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde 06.03.2017 tarihinden itibaren bir (1) ay süreyle askıy... »

İlan (Cedit Mahallesi)

İlan (Cedit Mahallesi)

İlçemiz, Cedit Mahallesi, Karataşlık Mevkii, 1412 numaralı parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.02.2017 tarih ve 37 sayılı kararı ile onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 33. maddesi doğrultusunda Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde 02.03.2017 tarihinden itibaren ... »

İlan (İkizce Mh. Enişdibi Mevkii)

İlan (İkizce Mh. Enişdibi Mevkii)

İlçemiz, İkizce Mahallesi, Enişdibi Mevkii, 3 pafta, 31 ve 92 numaralı parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.02.2017 tarih ve 42 sayılı kararı ile onaylanmış olup, söz konusu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 33. maddesi doğrultusunda Belediyemiz İmar ve Şehirci... »

Evsel Katı Atık Hizmetleri Ücret Tarifesi

Evsel Katı Atık Hizmetleri Ücret Tarifesi

Menteşe Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyon Raporu »