İlanlar

Çed Gerekli Değildir (Yılanlı)

Çed Gerekli Değildir (Yılanlı)

İlçemiz, Yılanlı Mevkiinde Sayın Prefabrik İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından gerçekleştirilmesi planlanan 201700046 (ER:3344938) ruhsat numaralı sahada 60.000 m3/yıl kapasiteli II-B Grup Maden (Mermer) Ocağı ve Arama Projesi faaliyeti ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliğinin 17. maddesi kapsamında “ÇED Gerekli Değildir” kararı verilmiş olup, söz konusu ÇED Gerekli Değildir Kararı Belediyemiz İmar ve Ş... »

ÇED Gerekli Değildir (Bayır)

ÇED Gerekli Değildir (Bayır)

İlçemiz, Bayır Mahallesi, Haranpınarı Mevkiinde, Çobanlar Mermer Madencilik Turizm Tic. ve İnş. A.Ş. tarafından gerçekleştirilmesi planlanan 1.000.000 m2/yıl kapasiteli “Mermer Kesme İşleme Fabrikası Kapasite Artırımı” faaliyeti ile ilgili olarak, ÇED Yönetmeliğinin 17. maddesi kapsamında “ÇED Gerekli Değildir Kararı” verilmiş olup, söz konusu ÇED Gerekli Değildir Kararı Belediyemiz İmar ve Şehirc... »

İlan – Bayır Mahallesi

İlan – Bayır Mahallesi

İlimiz, Menteşe İlçesi, Bayır Mahallesi, 1861, 1862, 2685, 3008, 3009, 4592, 4593, 4594, 4610, 4611, 4612, 4613, 4614, 4615 ve 4616 parsel numarasında kayıtlı taşınmazların 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre ücre taşınmaz sahipleri tara ndan verilmek üzere Harita ve Kadastro Mühendisi Melek KACAR tara ndan hazırlanan İmar Uygulama dosyası; Belediye Meclisinin 03/02/2015 tarih ve 19 sayı... »

İlan – Karşıyaka Islah İmar Planı

İlan – Karşıyaka Islah İmar Planı

İlçemiz, Karşıyaka Mahallesi, Karşıyaka Islah İmar Planı plan notlarına ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.06.2017 tarih ve 216 sayılı kararı ile onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi doğrultusunda Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde 12.07.2017 tarihinden itiba... »

İlan – Yeşilyurt Koruma Amaçlı İlave

İlan – Yeşilyurt Koruma Amaçlı İlave

İlçemiz, Yeşilyurt Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Yeşilyurt Koruma Amaçlı İlave + Revizyon İmar Planına ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.06.2017 tarih ve 213 sayılı kararı ile onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi doğrultusunda Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde ... »

Temmuz Ayı Meclis Toplantısı

Temmuz Ayı Meclis Toplantısı

Belediye Meclisimiz Başkanlığın çağrısı üzerine aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 04 Temmuz 2017 Salı günü saat 14.00’de Konakaltı Kültür Merkezinde toplanacaktır. Duyurulur. GÜNDEM 1- İmar Komisyonu Raporu.(İlçemiz, Karamehmet Mahallesi, 1 ada, 14, 15, 16 ve 17 numaralı Parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Hk.) 2- Trafo Alanı Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygul... »

Salihpaşalar Mahallesi

Salihpaşalar Mahallesi

İlimiz, Menteşe İlçesi, Salihpaşalar Mahallesi, 244, 391, 474, 691, 692, 804, 805, 838 parseller ile 107 ada 3, 4, 5 ve 9 parsel numarasında kayıtlı taşınmazların 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre ücreti taşınmaz sahipleri tarafından verilmek üzere Harita ve Kadastro Mühendisi Ali Deniz ÇIRAK tarafından hazırlanan İmar Uygulama dosyası; Belediye Meclisinin 03/02/2015 tarih ve 19 sayılı... »

Günlüce Mh 166 Ada

Günlüce Mh 166 Ada

İlçemiz, Günlüce Mahallesi, 166 ada 4, 5, 6, 7 ve 8 numaralı parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.05.2017 tarih ve 175 sayılı kararı ile onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi doğrultusunda Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde 05.06.2017 tarihinden itibaren bir (1) ... »

Ortaköy Uygulama İmar Planı

Ortaköy Uygulama İmar Planı

İLAN »

Evsel Katı Atık Hizmetleri Ücret Tarifesi

Evsel Katı Atık Hizmetleri Ücret Tarifesi

Menteşe Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyon Raporu »