Showing 1-3 of 3 results

Taşınmaz Kiralama İhalesi

12/12/2019

Belediyemiz, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. ve 15. Maddelerinin Belediyelere vermiş olduğu Çevre ve Çevre sağlığı, temizlik ve katı atıkların toplanması,taşınması, ayrıştırılması, geri kazanılması , ortadan kaldırılması, depolanması ve değerlendirilemeyen …

Aralık Ayı Meclis Toplantısı Gündemi

29/11/2019

1- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.(2020 Yılı Performans Programı) 2- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.(2020 Yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifesi) 3- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.(2020 Yılı Asansör Periyodik …