İlanlar

İhale İlanı 2017/574396

İhale İlanı 2017/574396

2017/574396 İhale Kayıt Numaralı MENTEŞE BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ İKTİSADİ İŞLETMESİNE BAĞLI BİRİMLERDE GÖREVLENDİRİLMEK ÜZERE 48 KİŞİLİK 21 AY SÜRELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI İŞİ 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19. maddesi gereği Açık ihale usulü ile yapılacak olup ihale ilanını aşağıdan indirebilirsiniz. İhale İlanı »

İhale İlanı

İhale İlanı

İlçemiz Mahallelerindeki Belediyemizin yetki ve sorumluluk alanlarında bulunan zeytin ve çam künarları ihalesi 08.11.2017 Çarşamba günü saat 15:00 ‘ de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. Başvurular, 08.11.2017 Çarşamba günü saat 11:00 ‘ e kadar şahsen Emlak İstimlak Müdürlüğüne yapılması gerekmektedir. »

Karamehmet Mh İmar Planı Değişikliği

Karamehmet Mh İmar Planı Değişikliği

İlçemiz, Karamehmet Mahallesi, 1 ada, 14, 15, 16 ve 17 numaralı parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Muğla Büyükşehir Belediyesinin 12.10.2017 tarih ve 328 sayılı Meclis Kararı ile onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi doğrultusunda Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde 06.11.2017 tarihinden i... »

Cedit Mh 1 Nolu Düzenleme Sahası Sınırı

Cedit Mh 1 Nolu Düzenleme Sahası Sınırı

İlimiz, Menteşe İlçesi, Cedit Mahallesi, 81, 83, 85, 1459 ve 1460 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlarda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi ile ilgili Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 13. maddesine göre ücreti taşınmaz sahipleri tarafından verilmek üzere Harita ve Kadastro Mühendisi A.Fatih AYDOĞAN tarafından hazırlanan İmar Uygulama dosyası; Beled... »

İhale İlanı 2017/543671

İhale İlanı 2017/543671

Menteşe Belediyesi Sınırları Dahilinde Mevcut ve Yeni Yapılacak Park ve Bahçelerin Bakım ve Onarımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. İHALE İLANI »

Evsel Katı Atık Hizmetleri Ücret Tarifesi

Evsel Katı Atık Hizmetleri Ücret Tarifesi

Menteşe Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyon Raporu »