İlanlar

Arkeolojik Sit Alanı K.A.U.İ.P. hk.

Arkeolojik Sit Alanı K.A.U.İ.P. hk.

İlçemiz, Muslihittin Mahallesi, Akyol Mevkii, I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanına ilişkin 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı, Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.08.2017 tarih ve 258 sayılı Kararı ile onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi doğrultusunda Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde 25.08.201... »

Meclis Toplantısı (Eylül)

Meclis Toplantısı (Eylül)

Belediye Meclisimiz Başkanlığın çağrısı üzerine aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 05 Eylül 2017 Salı günü saat 14.00’de Konakaltı Kültür Merkezinde toplanacaktır. Duyurulur. GÜNDEM 1-İnceleme Komisyonu Raporu.(İlçemiz, Yeniköy (Yerkesik) Mahallesi, İsim Değişikliği Talebi.) 2-İmar Komisyonu Raporu.(İlçemiz, Gülağzı Mahallesi, 1825 numaralı parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İma... »

İhale İlanı

İhale İlanı

Menteşe Belediyesinin hüküm ve tasarrufu altında bulunan aşağıda listede 1. Sırada yer alan nitelikleri yazılı l ad. taşınmaz ( arsa ) 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35/a maddesi gereğince kapalı teklif suretiyle , yine aynı sıranın 2 ve 3 sırasında yer alan taşınmazlar aynı yasanın 45. Maddesi gereğince açık arttırma suretiyle satışı yapılacaktır. Menteşe Belediyesinin hüküm ve tasarrufu altı... »

DM10/4 Nolu Trafo

DM10/4 Nolu Trafo

İlçemiz, Kötekli Mahallesi, DM10/4 numaralı Trafo yerine ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2017 tarih ve 228 sayılı kararı ile onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi doğrultusunda Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde 11.08.2017 tarihinden itibaren bir (1) ay ... »

Salihpaşalar Mahallesi

Salihpaşalar Mahallesi

İlimiz, Menteşe İlçesi, Salihpaşalar Mahallesi, 244, 391, 474, 691, 692, 804, 805, 838 parseller ile 107 ada 3, 4, 5 ve 9 parsel numarasında kayıtlı taşınmazların 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre ücreti taşınmaz sahipleri tarafından verilmek üzere Harita ve Kadastro Mühendisi Ali Deniz ÇIRAK tarafından hazırlanan İmar Uygulama dosyası; Belediye Meclisinin 03/02/2015 tarih ve 19 sayılı... »

Günlüce Mh 166 Ada

Günlüce Mh 166 Ada

İlçemiz, Günlüce Mahallesi, 166 ada 4, 5, 6, 7 ve 8 numaralı parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.05.2017 tarih ve 175 sayılı kararı ile onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi doğrultusunda Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde 05.06.2017 tarihinden itibaren bir (1) ... »

Ortaköy Uygulama İmar Planı

Ortaköy Uygulama İmar Planı

İLAN »

Evsel Katı Atık Hizmetleri Ücret Tarifesi

Evsel Katı Atık Hizmetleri Ücret Tarifesi

Menteşe Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyon Raporu »