Sadece tek sonuç gösteriliyor

İhale İlanı 22.05.2019

08/05/2019

Menteşe Belediyesinin hüküm ve tasarrufu altında bulunan aşağıda nitelikleri yazılı taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 45. Maddesi gereğince açık arttırma suretiyle 3 yıl süre ile kiraya verilecektir. Listedeki 36. …