Showing 1-3 of 3 results

İhale İlanı

12/07/2019

Menteşe Belediyesinin mülkiyetinde bulunan ve aşağıda mülkiyet bilgileri, nitelikleri ve muhammen bedelleri ile geçici teminat tutarları belirtilen 8 adet taşınmazların; 1. Sıra nosunda bulunan taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun …

Temmuz Ayı Meclis Toplantısı

01/07/2019

Belediye Meclisimiz Başkanlığın çağrısı üzerine aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 02 Temmuz 2019 Salı günü saat 14.00’de Konakaltı Kültür Merkezinde toplanacaktır. Duyurulur. GÜNDEM 1- İmar Komisyonu Raporu.(İlçemiz, Akçaova Mahallesi, …

İhale İlanı 22.05.2019

08/05/2019

Menteşe Belediyesinin hüküm ve tasarrufu altında bulunan aşağıda nitelikleri yazılı taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 45. Maddesi gereğince açık arttırma suretiyle 3 yıl süre ile kiraya verilecektir. Listedeki 36. …

Menteşe Belediyesi 2020-2024 yılları stratejik plan çalışmaları kapsamında değerlendirilmek üzere anket oluşturulmuştur. Görüşleriniz ve katılımınız bizim için son derece önemlidir.
Ankete katılmak için tıklayınız