1 sonucun 2-2 kadarı gösteriliyor

Akçaova Mh, 300 ada 1, 2 ve 3 parseller UİPD.

13/03/2019

İlçemiz, Akçaova Mahallesi, 300 ada; 1, 2 ve 3 numaralı parsellerde kayıtlı taşınmazlara ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Muğla Büyükşehir Belediyesinin 14.02.2019 tarih ve 23 sayılı Meclis …