1 sonucun 7-7 kadarı gösteriliyor

İkizce Mahallesi, 603 parsel, UİPD

09/01/2019

İlçemiz, İkizce Mahallesi, 603 numaralı parsele ilişkin “Trafo Alanı ve Yeraltı Enerji Nakil Hattı” amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Muğla Büyükşehir Belediyesinin 13.12.2018 tarih ve 323 sayılı Meclis …

Çırpı Mahallesi, 125 ada, 1 parsel UİPD

07/01/2019

İlçemiz, Çırpı Mahallesi, 125 ada, 1 numaralı parsele ilişkin “Yeraltı Enerji Nakil Hattı” amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Muğla Büyükşehir Belediyesinin 13.12.2018 tarih ve 293 sayılı Meclis Kararı …

Ocak Ayı Meclis Toplantısı

02/01/2019

Belediye Meclisimiz Başkanlığın çağrısı üzerine aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 04 Ocak 2019 Cuma günü saat 14.00’de Konakaltı Kültür Merkezinde toplanacaktır. Duyurulur. GÜNDEM1-İmar Komisyonu Raporu.(İlçemiz Bayır Mahallesi, 138 ada, …

Akçaova Mh 125 Ada 2 Parsel UİPD

03/12/2018

İlçemiz, Akçaova Mahallesi, 125 ada, 2 numaralı parsel ve çevresine ilişkin ‘Belediye Hizmet Alanı (Sosyal ve Kültürel Merkez)’, ‘Belediye Hizmet Alanı (Atıksu Terfi Merkezi)’, ‘Ticaret Alanı’ ve ‘Park Alanı’ amaçlı …

Şeyh Mh. 341 Ada 47 Parsel KAUİP

08/11/2018

İlçemiz, Şeyh Mahallesi, 341 ada, 47 numaralı parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ve eki 1/500 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Kadastral Uygulama Paftası Değişikliği, Muğla …