1 sonucun 8-8 kadarı gösteriliyor

Düzeltme İlanı 2018/140923

20/04/2018

2018/140923 İhale Kayıt Numaralı Açık Alan Spor Aletleri ve Çocuk Oyun Grupları Alımı İşi İhale İlanının 4.3.4.1 Standarda İlişkin Belgeler: Maddesinde değişiklik yapılmıştır. İlan

Kötekli Mahallesi 1 nolu Düzenleme Sahası

30/03/2018

İlimiz, Menteşe İlçesi, Kötekli Mahallesi, 358 ve 842 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlarda, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi ile ilgili Esaslar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde …

Nisan Ayı Meclis Toplantısı

30/03/2018

İLAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Belediye Meclisimiz Başkanlığın çağrısı üzerine aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 03 Nisan 2018 Salı günü saat 14.00’de Konakaltı Kültür Merkezinde toplanacaktır. Duyurulur. GÜNDEM 1- Encümen Üyeliği …

Araç Kiralama Hizmeti İhale İlanı

15/03/2018

8 Ay Süreli Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İHALE İLANI