Karamehmet Mh İmar Planı Değişikliği

Karamehmet Mh İmar Planı Değişikliği

İlçemiz, Karamehmet Mahallesi, 1 ada, 14, 15, 16 ve 17 numaralı parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Muğla Büyükşehir Belediyesinin 12.10.2017 tarih ve 328 sayılı Meclis Kararı ile onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi doğrultusunda Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde 06.11.2017 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.
İlan Olunur.